Na drodze ich życia był Wąsosz

Kolejna osoba, na której drodze życia był Wąsosz to Józef Stefaniak.

Na drodze ich życia był Wąsosz

W Kwartalniku Górowskim nr. 52/2015 znajduje się artykuł pt. „BRONISŁAWA CHODOROWSKA - CZTERDZIEŚCI LAT Z KSIĄŻKĄ I DLA KSIĄŻKI” . Artykuł to wspomnienie o bibliotekarce z nieistniejącej już Filii Bibliotecznej w  Rudnej Wielkiej Pani Bronisławie Chodorowskiej.

Na drodze ich życia był Wąsosz

Kolejna odsłona cyklu wspomnień o ludziach, którzy żyli, pracowali i mieszkali w Wąsoszu to wspomnienia o Janie Karolu Franku - pierwszym kierowniku szkoły, która po wojnie w 1945roku stała się polską szkołą podstawową.

Na drodze ich życia był Wąsosz

Druga odsłona cyklu wspomnień o ludziach, którzy żyli, pracowali i mieszkali w Wąsoszu to wspomnienia o ks. Józefie Szycy, o którym to Pan Leonard Harapuczyk ( nauczyciel ) tak wspominał: „Z wielu ludzi z tamtych lat najbardziej zapadła w mojej pamięci wspaniała postać księdza Józefa Szycy – wielkiego filantropa, organizatora życia duchowego i kulturalnego Wąsosza.”

Na drodze ich życia był Wąsosz

Biblioteka Publiczna w Wąsoszu rozpoczyna cykl wspomnień o ludziach, którzy żyli, pracowali i mieszkali w Wąsoszu. Wspomnienia pod nazwą: NA DRODZE ICH ŻYCIA BYŁ WĄSOSZ rozpoczynamy od przypomnienia sylwetki wybitnego sztangisty i medalisty olimpijskiego Jana Bochenka.