logotypy programu

11 lipca 2022 roku została podpisana umowa z Biblioteką Narodową na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

logo projektu

W ZPK w Wąsoszu realizowany jest projekt "Wąsosz online!", w programie Narodowego Centrum Kultury pn. "Konwersja cyfrowa domów kultury", otrzymał grant w wysokości 150500 zł.

logo programu

Informujemy, że Zespół Placówek Kultury - Biblioteka Publiczna w Wąsoszu otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 846,00 zł na realizację zadania

skan dokumentu

Dziś podpisaliśmy umowę z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej o udzielenie dotacji na dofinansowanie