Czytelnia Internetowa w Zespole Placówek Kultury-Bibliotece Publicznej w Wąsoszu powstała w wyniku przystąpienia i uczestniczenia w dwóch projektach: 

1. 2011r. - Program Rozwoju Bibliotek było to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem było wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Fundusze pochodziły z grantu przekazanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Billa i Melindy Gates i przeznaczane zostały na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

2. 2013r.- „Doposażenie Biblioteki Publicznej w Wąsoszu na potrzeby Sali internetowej i przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu”. Projekt zrealizowany został w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2013.

W ramach uczestnictwa w programach biblioteka w Wąsoszu otrzymała sprzęt informatyczny: zestaw pięciu komputerów, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę A3.

Obecnie odwiedzający najczęściej korzystają ze stron internetowych w celu poszukiwania pracy, obsługi poczty elektronicznej, użytkowania portali społecznościowych. Młodzież i studenci przygotowują referaty i zadania domowe zawarte na platformach edukacyjnych. Użytkownicy coraz częściej dokonują przelewów bankowych, opłat czy zakupów w sieci, korzystają z pakietu MS Office oraz drukarki. Część osób przychodzących do Czytelni użytkuje Internet wyłącznie w celach rozrywkowych.

Czytelnia oferuje możliwość wykorzystania komputerów w celach edukacyjnych. Odbyły się tu między innymi zajęcia komputerowe dla seniorów w ramach projektu „Aktywny senior”. W ten sposób placówka włączyła się w działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych.