Biblioteka Publiczna

Misja i zadania Biblioteki Publicznej ZPK w Wąsoszu:

 

Misją Biblioteki Publicznej w Wąsoszu wraz z Filią Biblioteczną w Kamieniu Górowskim, jest wspieranie rozwoju społeczności w sferze kulturalno-informacyjnej. Dzięki idei powszechnej dostępności do zbiorów zapewniamy równe szanse uczestniczenia w życiu kulturalnym. Biblioteka zaspakaja potrzeby czytelnicze i edukacyjne użytkowników, promuje książkę, jako źródło wiedzy na temat wytworów myśli ludzkiej.

Działalność biblioteki skupia się wokół organizacji przestrzeni do twórczego spędzenia wolnego czasu. Szczególną rolą biblioteki jest pielęgnowanie tożsamości regionalnej i dbanie o znajomość naturalnego środowiska. Poprzez fachową i zindywidualizowaną obsługę chcemy traktować czytelników jako partnerów radosnego procesu czytelnictwa. Chętnie podejmujemy współpracę z instytucjami kultury oraz innymi podmiotami, działającymi na terenie Gminy.

Zaktualizowany księgozbiór biblioteczny stanowi ponad 8 tysięcy egzemplarzy książek, wśród których czytelnicy znajdą beletrystykę polską i zagraniczną, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz publikacje popularnonaukowe, a także regionalia.

Biblioteka w Wąsoszu włącza się w ogólnopolskie akcje i kampanie czytelnicze, jest organizatorem konkursów tematycznych, prowadzi spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.

W celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie, od grudnia 2020 roku, Biblioteka Publiczna w Wąsoszu użytkuje system biblioteczny Libra Net.

 

 

 

 

 

 


 zpk 200621 01

zpk 200621 02