Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu obowiązujący od 20 lutego 2021 r. - Pobierz dokument

Karta zapisu czytelnika - Pobierz dokument

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - Pobierz dokument