plakat ze szczegółami wydarzenia

Zapraszamy chętnych do rozmów o książkach.