plakat ze szczegółami dotacji

Mamy dziś dobre wieści! Pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie na zakup książek do naszej biblioteki.

 

W drugim naborze w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 otrzymaliśmy 1507 zł.
Co czyni rok 2023 historycznym, pod kątem wielkości pozyskanych dotacji.
Ponad 32 000 zł wydaliśmy na zakup nowych książek oraz dostęp do Legimi.
Kto nie widział, jak nasza biblioteka zmieniła się przez ostatnie 4 lata. To koniecznie zapraszamy do odwiedzin!

 

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.