To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

ZESPÓŁ PLACÓWEK KULTURY W WĄSOSZU zrealizował szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu dla osób powyżej 50 roku życia. 26 czerwca 2013 w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu odbyło się oficjalne zakończenie szkolenia, podczas którego każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia kursu.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu dla osób powyżej 50 roku życia realizowane było w ramach projektu pn: „Doposażenie Biblioteki Publicznej w Wąsoszu na potrzeby Sali internetowej i przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu” realizowanego w ramach działania 4.1/ 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.