Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Pragniemy poinformować, że Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu jest w trakcie realizacji projektu pn. „ Aktywna promocja obszaru Ujścia Baryczy”, realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Jest to druga operacja realizowana przez naszą placówkę z zakresu małych projektów, która otrzyma pomoc na jego przeprowadzenie.

Celem operacji jest promowanie lokalnej twórczości kulturalnej, walorów przyrodniczych i zabytkowych z obszaru Ujścia Baryczy. W związku z tym zakupione zostaną materiały promocyjne w postaci: namiotu reklamowego, ławostołów, flagi, roll up’u, baneru. Dodatkowo zostanie zakupiony aparat fotograficzny, który będzie wykorzystywany podczas konkursu fotograficznego pn. „Piękno ziemi wąsoskiej w obiektywie”, ogłoszonego przez Zespół Placówek Kultury w najbliższym terminie (informacja o konkursie oraz regulamin konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.zpk.gmina.pl). Dla najlepszych zdjęć przewidziano atrakcyjne nagrody.

Po przeprowadzonym konkursie zostanie wydany folder z najlepszymi pracami prezentującymi zabytki, przyrodę oraz interesujące miejsca zlokalizowane na terenie gminy Wąsosz. W ten sposób chcemy zachęcić do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych, magicznych, podkreślających charakter naszej „małej ojczyzny”.

Wartość całego projektu: 14 438,65 zł

Wysokość pomocy finansowej: 10 014,07 zł.