KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:


• Administratorem Twoich danych osobowych będzie Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu reprezentowany przez Dyrektora. Można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Zacisze 10D, 56-210 Wąsosz. e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (65) 543 79 36.
• Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych – Julia Brodziak, tel. (65) 543 79 36, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
• Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
• Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
• Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
• Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
• Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek korzystania z usług Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu bądź zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi jej zawarcie.

 

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU:

  • Korzystanie z imprez/wydarzeń organizowanych przez Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu. ZPK w Wąsoszu zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy/wydarzenia (zdjęcia, filmy ) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.
  • Udział w imprezie/wydarzeniu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, a także na rozpowszechnianie w szczególności poprzez umieszczania fotografii, filmów, nagrań w serwisach internetowych prowadzonych przez ZPK w Wąsoszu.
  • ZPK w Wąsoszu zapewnia, że wizerunek Uczestników nie zostanie wykorzystany do celów zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu użycia nie przysługuje im prawo do roszczeń, jak i prawo do wynagrodzenia.
  • Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu nie przekazuje, nie sprzedaje zgromadzonych danych takich jak : (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu). Będą one jedynie przetwarzane przez ZPK w Wąsoszu w celach przeprowadzenia imprezy/wydarzenia oraz w komunikacji pomiędzy ZPK w Wąsoszu a Uczestnikiem.