Miło nam poinformować, że 17 sierpnia br. podpisaliśmy umowę dotyczącą dofinansowania zadania pn. Dawne jest piękne” w ramach Programu Kultura – Interwencje 2017 ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Zadanie pn. „Dawne jest piękne” polega na organizacji festiwalu kultury ludowej, podczas którego odbywać się będą koncerty zespołów ludowych, koncert kapeli dudziarskiej oraz przeprowadzone zostaną warsztaty rzemiosł dawnych (garncarstwo, rzeźbiarstwo, tkactwo, plecionkarstwo, kuchnia dawna), w których nieodpłatnie będą mogły uczestniczyć zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe.

Na festiwalu znajdą się również instrumenty i stroje ludowe, stare przedmioty codziennego użytku oraz maszyny i narzędzia, których dziś już nie zobaczymy w obiegu.

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu na realizację tego zadania otrzymał dofinansowanie w kwocie 15000, 00 zł. Całość zadania to 24000,00 zł.