Dziś podpisaliśmy umowę z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej o udzielenie dotacji na dofinansowanie

 przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kin Priorytet I  - Modernizacja kin.