Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu dla osób powyżej 50 roku życia realizowane było w ramach projektu pn: „Doposażenie Biblioteki Publicznej w Wąsoszu na potrzeby Sali internetowej i przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu” realizowanego w ramach działania 4.1/ 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W kwietniu 2013 r. Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu podpisał umowę przyznania pomocy. Kwota dofinansowania to: 14 480,11 zł. Koszty realizacji całego projektu: 21 670, 20 zł.

W ramach operacji został zakupiony sprzęt do Biblioteki Publicznej w Wąsoszu: 4 komputery stacjonarne, 1 komputer przenośny, urządzenie wielofunkcyjne – drukarka, projektor oraz ekran projekcyjny. Dodatkowo w ramach projektu zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera i korzystania z internetu dla osób „50+”. Szkolenie obejmowało 16 spotkań, po 8 zajęć dla każdej z 2 grup, prowadzonych 2 razy w tygodniu. Zapisy na szkolenie trwały do 24 maja, a o uczestnictwie w szkoleniu decydowała kolejność zgłoszeń.

W szkoleniu wzięło udział 20 osób po 50 roku życia z terenu gminy Wąsosz. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z podstawami obsługi komputera, edytorem tekstu MS WORD, EXCELL, nauczyli się użytkować sieć internet, poznali zasady bezpiecznego korzystania z zasobów internetu, założyli własne konta e-mailowe. Dodatkowo poprzez przeglądanie stron internetowych zapoznali się z walorami przyrodniczymi i turystycznymi Ujścia Baryczy.

Szkolenie poprowadził doświadczony nauczyciel informatyki Pan Adam Biernacki.

Partnerem projektu była Gmina Wąsosz, która przekazała nowe biurka i krzesła do Sali internetowej.

Szkolenie trwało od 27 maja do 25 czerwca 2013 r. Oficjalne zakończenie kursu miało miejsce 26 czerwca. Podczas spotkania zostały rozdane certyfikaty ukończenia kursu oraz nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników.