Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

ZESPÓŁ PLACÓWEK KULTURY W WĄSOSZU zrealizował szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu dla osób powyżej 50 roku życia. 26 czerwca 2013 w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu odbyło się oficjalne zakończenie szkolenia, podczas którego każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia kursu.

Dla najbardziej aktywnych i wytrwałych kursantów przygotowano atrakcyjne nagrody: aparat fotograficzny, telefon komórkowy, pamięć przenośna o dużej pojemności, MP3 oraz książki o tematyce Dolnego Śląska.

Szkolenie realizowane było w ramach projektu pn: „Doposażenie Biblioteki Publicznej w Wąsoszu na potrzeby Sali internetowej i przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu” realizowanego w ramach działania4.1/ 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

W uroczystości udział wzięli: Wiceburmistrz Wąsosza – Marcin Koziński, Prezes LGD Ujście Baryczy – Jolanta Wrotkowska oraz Prowadzący zajęcia - Adam Biernacki.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za czynny udział w szkoleniu oraz zapraszamy do korzystania z nowego sprzętu komputerowego w sali internetowej w Bibliotece Publicznej w Wąsoszu, przy u. Krzywej 11.