Otwarty Turniej Szachowy "Ferie Zimowe 2017"

Regulamin Otwartego Turnieju Szachowego
"Ferie Zimowe - 2017 – JUNIOR do lat 15"
Wąsosz 12.02.2017r.

Cel turnieju:
- Popularyzacja gry szachowej
- Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym kontaktów sportowych
- Promocja zdrowego stylu życia

Organizatorzy:
- Urząd Miejski w Wąsoszu
- Zespół Placówek Kultury - Biblioteka Publiczna w Wąsoszu
- Sekcja szachowa ,,Goniec" w Wąsoszu

Termin i miejsce:
- Biblioteka Publiczna Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu, ul. Krzywa 11
- 12.02.2017r. godz. 9.00
- zgłoszenia: tel. 667 944 321; (65) 543 79 92 do godz. 1800

System rozgrywek i czas gry:
- System Szwajcarski na dystansie 7 rund
- kojarzenie komputerowe
- Czas gry 2 x 15 minut na partię

Punktacja:
O kolejności miejsc w turnieju decyduje kolejno;
-ilość zdobytych punktów / 1 za wygraną, 1/2 za remis, O za przegraną/
-średni Buchholz, pełen Buchholz- progres- ilość zwycięstw

Uczestnictwo:
- Wszyscy chętni bez względu przynależność klubową
- Wpisowe - 5zł.

Nagrody:
- Medale i dyplomy okolicznościowe do trzeciego miejsca Sprawy organizacyjne

W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego Polskiego Związku Szachowego.
Kojarzenie komputerowe.
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący swoją reprezentację lub rodzic. Uczestnicy turnieju oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na fotografowanie podczas turnieju oraz umieszczanie zdjęć w Internecie w celach promocyjnych.

Przepisy końcowe:
- Dla wszystkich uczestników przewidywany jest poczęstunek
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora turnieju a w czasie trwania turnieju do sędziego głównego, którego decyzje są ostateczne.

Organizatorzy