Grzegorz Berus oraz jego syn Jakub Berus zostali zwycięzcami testu z wiedzy o stanie wojennym w Polsce.

 

Do testu przystąpiło 19 uczestników. Obok młodzieży udział w teście wzięli: Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza Jacek Chorostkowski, Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Wąsoszu st. asp. Julian Całko oraz Dyrektor PSP w Płoskach Joanna Morawska.
Uczestnicy musieli zmierzyć się z 30 pytaniami. Do każdego były trzy lub cztery warianty odpowiedzi, ale tylko jedna z nich była poprawna.

Konkurs odbył się w związku z 35 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.