W świetlicy i filii bibliotecznej w czasie ferii prowadzone były zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne i muzyczne.

 

Odbywały się również rozgrywki na x- box oraz konkursy karaoke. Na zakończenie ferii zorganizowany został bal karnawałowy dla dzieci.

JM