program naszej imprezy

Serdecznie zapraszamy do Chocieborowic na dożynki wiejskie - sobota o godz. 16.00.