W Zespole Placówek Kultury odbyło się spotkanie z Burmistrzem Wąsosza Pawłem Niedźwiedziem, Sekretarzem Marcinem Kozińskim oraz pracownikami Urzędu Miejskiego Wąsosza, które dotyczyło Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego.

Na spotkaniu obecni byli radni, sołtysi oraz Rady Sołeckie poszczególnych wsi. Podczas zebrania przedstawiono podstawowe zasady funkcjonowania Funduszu Sołeckiego oraz Budżetu Obywatelskiego Gminy Wąsosz na 2020 r. Pan Burmistrz serdecznie zachęcał do udziału w przedsięwzięciu i podjęciu inicjatyw, które będą miały istotny wpływ na poprawę życia mieszkańców i wizerunek gminy.
Pan Ryszard Rojda, pracownik referatu rolnictwa, omówił temat suszy w naszej gminie i możliwości składania wniosków dotyczących oszacowania strat w gospodarstwach rolnych.