W sobotę o godzinie 16.00 wspólnie czytaliśmy ,,Wesele’’ Stanisława Wyspiańskiego.

 

Chociaż tekst dramatu był trudny i nie do końca zrozumiały dla tak młodych czytelników, każdy z nich przeczytał z wielkim zaangażowaniem fragment dzieła.

JM