wywiad z panią Kornelią

Światło, kamera, akcja! Dzisiaj rozpoczęliśmy kolejny etap, naszego dużego projektu. Realizowanego dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.

 


"Zachować od zapomnienia" - w ramach tego projektu kilka tysięcy zdjęć, stron kronik, zostało zeskanowanych. Powstała Księga Pamięci Wąsosza. Wszystkie materiały są dostępne na naszej stronie:
http://zpk.wasosz.gmina.pl/index.php/prezentacja/kronika-miasta-i-gminy-wasosz


Następny etap to wywiady z mieszkańcami gminy. Zależy nam na zachowaniu wspomnień o latach minionych.
Pierwsza przed naszą kamerą wystąpiła Pani Kornelia Kuczyńska. Zasłużona dla kultury naszego terenu. Wieloletnia kierowniczka Zespołu "Wąsoszanki". Wspomnienia Pani Kornelii już niedługo na naszym YouTube.
Jeśli znają Państwo osoby, które chciałyby wystąpić przed naszą kamerą i podzielić się swoimi wspomnieniami to zapraszamy do kontaktu

 

Projekt grantowy pn. „Wąsosz online!”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury.