Zespół „Wąsoszanki”

Zespół „Wąsoszanki”, działający przy Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu, powstał w lipcu 1970 roku.

Zespół tworzą mieszkańcy Wąsosza i okolicznych miejscowości, dla których śpiew i obcowanie z ludową twórczością sprawia wielką radość, jest nie tylko przygodą ale czymś więcej. To chęć uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

W chwili obecnej zespół tworzy 16 osób, które regularnie spotykają się na próbach, pod kierownictwem Pani Kornelii Kuczyńskiej, w każdą środę w godz. 11.00 – 13.00 w ZPK w Wąsoszu.

Poprzez udział w licznych przeglądach i festiwalach zespół promuje naszą gminę na terenie Dolnego Śląska i Wielkopolski. Zespół „Wąsoszanki” to niewątpliwie artystyczna wizytówka Wąsosza.

W sobotę 27 listopada 2010r. w Domu Kultury w Wąsoszu odbyła się uroczystość z okazji 40 – lecia istnienia zespołu . Na uroczystość przybyli : Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk, sympatycy „Wąsoszanek” oraz zaprzyjaźnione zespoły :

  •  „Niezapominajki” z Góry,
  •  „Pod Klonem” z Miejskiej Górki
  •  Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej
  •  „Harfa” z Wińska
  •  „Wrzos” z Rawicza
  •  „Śpiewajmy Razem” z Luboszyc
  •  „Harfa” z Kobylina
  •  Klub Seniora z Góry.

Członkowie zespołu „Wąsoszanki” z rąk Burmistrza otrzymali okolicznościowe statuetki upamiętniające to wspaniałe wydarzenie. Do życzeń przyłączyły się także przybyłe na tę uroczystość zespoły. Szanowni Jubilaci otrzymali liczne gratulacje, kwiaty i upominki.

W czerwcu 2012 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o nadaniu i noszeniu Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego są wyrazem szczególnego wyróżnienia za zasługi dla rozwoju i promowania Województwa Dolnośląskiego w kraju i na świecie. Odznaki mają na celu wyróżnienie i docenienie ludzi i organizacji z różnych środowisk lokalnych Naszej Dolnośląskiej Ojczyzny. takich osób, instytucji, które swoją pracą i postawą są godne szacunku, podziwu i naśladowania.

11 listopada 2015 r. podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu ludowy zespół śpiewaczy "WĄSOSZANKI” otrzymał Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Wręczenia dokonał radny Województwa Dolnośląskiego Tomasz Pilawka i Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk.

Zespół "Wąsoszanki" istnieje od 1970 r. W 45-letniej historii zespół uczestniczył w różnego rodzaju przeglądach i festiwalach kultury ludowej na terenie całego kraju. Jest rozpoznawalną wizytówką nie tylko naszej gminy ale i też wszystkich mieszkańców ziem zachodnich poprzez mocne akcentowanie kultury kresów, skąd wywodzi się większość członków zespołu. W tak długiej historii zespołu zebrało się iele nagród i wyróżnień, które świadczą o przywiązaniu do historii i tradycji narodu polskiego. W 2011 r. zespół otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”.