logo projektu

W ZPK w Wąsoszu realizowany jest projekt "Wąsosz online!", w programie Narodowego Centrum Kultury pn. "Konwersja cyfrowa domów kultury", otrzymał grant w wysokości 150500 zł.

Dzięki temu projektowi zostanie zakupiony najnowocześniejszy sprzęt, który pozwoli na realizację nowoczesnych zadań. Planujemy zakup wielu urządzeń, między innymi: Kamera Filmowa, Dron do filmowania, Oświetlenie sceniczne, mikrofony, głośniki, aparat fotograficzny, mikser cyfrowy i wiele innych.
Dzięki temu projektowi przewidziane są także szkolenia dla pracowników z obsługi social media oraz kurs filmowania.

Konwersja cyfrowa domów kultury - finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020