zpk 240219 01

 

zpk 240219 02

 

Prace konkursowe można również dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Wąsoszu, w terminie do 20 marca 2019 roku.