OTS

 

Regulamin Otwartego Turnieju Szachowego

"Cztery Pory Szachów - JESIEŃ 2016 – JUNIOR do lat 15"

Wąsosz 11.12.2016r.

  • Cel turnieju:

- Popularyzacja gry szachowej

- Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym kontaktów sportowych

- Promocja zdrowego stylu życia

- Możliwość wypełnienia IV kategorii szachowej

  • Organizatorzy:

- Urząd Miejski w Wąsoszu

- Biblioteka Publiczna w Wąsoszu

- Sekcja szachowa ,,Goniec" w Wąsoszu

  • Termin i miejsce:

- Biblioteka Publiczna Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu, ul. Krzywa 11

- 11.12.2016r. godz. 900

- zgłoszenia: tel. 667 944 321; (65) 543 79 92 do godz. 1800

  • System rozgrywek i czas gry:

- System Szwajcarski na dystansie 6 rund - kojarzenie komputerowe

- Czas gry 2 x 30 minut na partię

  • Punktacja:

O kolejności miejsc w turnieju decyduje kolejno;

-ilość zdobytych punktów / 1 za wygraną, 1/2 za remis, O za przegraną/

-średni Buchholz, pełen Buchholz- progres- ilość zwycięstw

  • Uczestnictwo:

- Wszyscy chętni bez względu na wiek i przynależność klubową

- Wpisowe - 5zł.

  • Nagrody:

- Medale i dyplomy okolicznościowe do trzeciego miejsca

  • Sędziowanie:

- Turniej zostanie przeprowadzony przez sędziego licencjonowanego

- Obowiązują; Kodeks Polskiego Związku Szachowego

  • Przepisy końcowe:

- Dla wszystkich uczestników przewidywany jest poczęstunek

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora turnieju a w czasie

trwania turnieju do sędziego głównego, którego decyzje są ostateczne.

Organizatorzy