Ekologiczne działania w bibliotece? O tym, że jest to możliwe przekonali się dolnośląscy bibliotekarze, którzy wzięli udział w jesiennym projekcie szkoleniowym EKOLAB, zorganizowanym przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu.

 

Współcześnie biblioteka jest miejscem, gdzie kształtuje się postawy dbałości o środowisko naturalne, dzięki innowacyjnym pomysłom i kreatywnemu wykorzystaniu naturalnych zasobów.

Bibliotekarki, pracujące w wąsoskiej bibliotece, miały okazję poszerzyć swoje kompetencje w zakresie trzech szkoleń tematycznych:

1.Kreatywna ekologia. Przestrzenna książka – twórcze narzędzie do zajęć rodzinnych w bibliotece.
2.Daj książce inne życie. Książkowy ekodesign dla wszystkich.
3.Ekostudio w bibliotece. Video-scribing – interaktywne narzędzie w pracy z młodym użytkownikiem.

Na zakończenie całego cyklu warsztatów odbyło się XV Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich, na którym Biblioteka Publiczna w Wąsoszu miała przyjemność zaprezentować uczestnikom spotkania swoje działania animacyjne, związane z ekologią. Projekt EKOLAB pozwolił inaczej spojrzeć na problematykę czytelnictwa oraz znaczenie bibliotek w propagowaniu dobrych praktyk pośrodowiskowych.