spotkanie z czytelnikami

Wąsoska biblioteka miała ogromną przyjemność gościć wyjątkowych autorów publikacji książkowych, które ukazały się pod wspólnym, rozpoznawalnym tytułem „Cztery pory roku nad Baryczą”.

W ich skład wchodzi książka Elżbiety Maćkowskiej „Legendy, zwyczaje i obrzędy”, album przyrodniczy Ireny Bulczyńskiej „Przyroda i zabytki”, które wydano dzięki Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze, a sfinansowano w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Ujście Baryczy. Trzecią publikacją jest album Arkadiusza Gortycha „Ujście Baryczy wczoraj i dziś”, wydany w ramach projektu grantowego, pt. „Ujście Baryczy – i jedziesz w dobrym kierunku” realizowanego przez Stowarzyszenie „Młodzi-Młodym”.

Autorzy książek - powitani przez  Burmistrza Wąsosza, pana Pawła Niedźwiedzia - zaprezentowali zebranym słuchaczom wyniki swojej pracy i pasji, które spotkały się z zainteresowaniem  i uznaniem.  Ponadto o działalności LGD „Ujście Baryczy” i możliwości pozyskiwania funduszy na promocję regionu opowiedziała pani Prezes Jolanta Wrotkowska. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników mógł otrzymać książki, do powstania których mieszkańcy Wąsosza również dołożyli swoją cegiełkę.
Biblioteka Publiczna w Wąsoszu udostępnia publikacje wszystkim chętnym.

GALERIA ZDJĘĆ