spotkanie profilaktyczne z wąsoskimi dziećmi

Motywacyjny charakter spotkania miał na celu nie tylko profilaktykę, ale również szeroko pojętą prewencję antynarkotykową, antydopalaczową i tu ... tego anty... można wymieniać bez liku. 

 

Tym razem tematem przewijającym się była PRZEMOC, związane z nim zjawiska HEJTU, który zniewala umysły CYBERPRZEMOCY i CYBERPRZESTĘPCZOŚCI.
Podczas spotkania wykorzystano elementy różnego typu oddziaływań. Do każdego z zagadnień omawianego przez prowadzącego były wykonywane na żywo utwory muzyczne, dyskusje, "burza mózgów", co podniosło atrakcyjność przekazu i ułatwiło nawiązanie kontaktu z odbiorcą . 
Wąsoskich widzów (dzieci i młodzież z PSP w Wąsoszu) na pewno to spotkanie zmusi do refleksji i na długo pozostanie w pamięci.

GALERIA ZDJĘĆ