okładka kroniki

Przedstawiamy kolejne kroniki, tym razem z nieistniejącej już szkoły w Sułowie Wielkim.


Dziękujemy Panu Dyrektorowi oraz pracownikom szkoły za poszukiwania kroniki!
https://photos.app.goo.gl/Hbxh2YG9XTRTR2oV7

 

 

Projekt grantowy pn. „Wąsosz online!”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury.