2 dni intensywnych szkoleń za nami. Dzięki pozyskanemu grantowi w programie "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury", nasi pracownicy odbyli szkolenie z tutorem cyfrowym.

 

Podczas szkolenia poruszanych było wiele tematów dotyczących nowoczesnej placówki kultury.
Poruszone tematy:
- Tworzenie mapy zasobów instytucjonalnych i lokalnych.
- Przegląd narzędzi cyfrowych umożliwiających zdalną edukację i animację kultury.
- Narzędzia cyfrowe - wykorzystanie ich w codziennej pracy domów kultury.
- Podstawy koncepcji budowania publiczności wraz z badaniem potrzeb odbiorców
- Dobre praktyki i aktualne trendy działań z zakresu zdalnej edukacji kulturowej i animacji.

Konwersja cyfrowa domów kultury - finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

zpk 170122 02

zpk 170122 02