Sekcja "Pszczelarzy"

Sekcja pszczelarska zrzesza 24 członków nie tylko z terenu gminy Wąsosz, ale wszystkich tych, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w tej grupie.

Na drodze ich życia był Wąsosz

Kolejna osoba, na której drodze życia był Wąsosz to Józef Stefaniak.

Na drodze ich życia był Wąsosz

W Kwartalniku Górowskim nr. 52/2015 znajduje się artykuł pt. „BRONISŁAWA CHODOROWSKA - CZTERDZIEŚCI LAT Z KSIĄŻKĄ I DLA KSIĄŻKI” . Artykuł to wspomnienie o bibliotekarce z nieistniejącej już Filii Bibliotecznej w  Rudnej Wielkiej Pani Bronisławie Chodorowskiej.

Na drodze ich życia był Wąsosz

Kolejna odsłona cyklu wspomnień o ludziach, którzy żyli, pracowali i mieszkali w Wąsoszu to wspomnienia o Janie Karolu Franku - pierwszym kierowniku szkoły, która po wojnie w 1945roku stała się polską szkołą podstawową.