„Piękno ziemi wąsoskiej w obiektywie”

Publikacja "PIĘKNO ZIEMI WĄSOSKIEJ W OBIEKTYWIE" stanowi efekt końcowy konkursu fotograficznego, ogłoszonego w ramach projektu pn. „Aktywna promocja Obszaru Ujścia Baryczy” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Celem konkursu było promocja oraz popularyzacja wiedzy o zabytkach, przyrodzie i ciekawych miejscach na obszarze Gminy Wąsosz. Dodatkowo konkurs miał zachęcać i propagować sztukę fotografowania, jako jedną z form artystycznego wyrazu oraz jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej. Prace wykonane przez uczestników konkursu ukazały indywidualne spojrzenie na miejsca dobrze znane, a często niedoceniane. Pozornie „zwykłe” i nieciekawe nabierają uroku i magii oraz zachęcają do odkrywania ich na nowo.