„Piękno ziemi wąsoskiej w obiektywie”

Publikacja "PIĘKNO ZIEMI WĄSOSKIEJ W OBIEKTYWIE" stanowi efekt końcowy konkursu fotograficznego, ogłoszonego w ramach projektu pn. „Aktywna promocja Obszaru Ujścia Baryczy” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.