ZPK Wąsosz w kwietniu 2011 otrzymał zaszczytny tytuł Miejsca Odkrywania Talentów, przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tytuł ten świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Nasza placówka została wyróżniona jako pierwsza w gminie Wąsosz. Uzyskanie tego tytułu było możliwe dzięki szeroko pojętej współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Płoskach i Publicznym Gimnazjum w Wąsoszu. Odbywające się w ZPK Wąsosz przeglądy, koncerty, konkursy mają na celu wyszukiwanie i wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży  reprezentują naszą gminę w regionie i środowisku lokalnym.