„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi!”

2 stycznia 2018r. Wąsoska Biblioteka Publiczna otrzymała CERTYFIKAT UCZESTNICTWA za udział w projekcie „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi” autorstwa Amnesty International.

 

Dzięki tej akcji w październiku i listopadzie zostały przeprowadzone warsztaty o prawach człowieka w Publicznym Gimnazjum w Wąsoszu   i Publicznej Szkole Podstawowej w Płoskach. W holu biblioteki została przygotowana wystawa.
Więcej informacji o naszym udziale w projekcie można znaleźć pod linkami:

http://zpk.wasosz.gmina.pl/index.php/biblioteka/aktualnosci/514-projekt-wszyscy-ludzie-rodza-sie-wolni-i-rowni

http://zpk.wasosz.gmina.pl/index.php/biblioteka/aktualnosci/526-wszyscy-ludzie-rodza-sie-wolni-i-rowni-warsztaty-o-wolnosci-slowa

http://zpk.wasosz.gmina.pl/index.php/biblioteka/aktualnosci/531-dzialalnosc-informacyjno-wizualna-w-bibliotece

Amnesty International jest globalnym ruchem ponad 7 milionów ludzi, którzy niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście. Razem zmieniamy świat, by każdy mógł korzystać ze swoich praw. Ruch jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.