"NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA" Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów; w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą; rozwój czasopism kulturalnych; promocja tłumaczeń i przekładów ambitnej literatury zagranicznej, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

Biblioteka Publiczna w Wąsoszu od kilku lat bierze udział w programie jako jego beneficjent. W roku 2017 otrzymaliśmy 5,900,00 zł. Całość kwoty wydamy na zakup nowości wydawniczych.

EP

zpk log nprc