A my jeszcze wspominamy tegoroczne konkursy zorganizowane przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, które to już kilku lat towarzyszą  targom  książki regionalnej Dolnośląskiego Salonu Wydawniczego SILESIANA .

Głównym powodem wspomnień są wydawnictwa , które do nas dotarły.

  • Zbiór wierszy nadesłanych na siódmą edycję konkursu MŁODY POETA DOLNEGO ŚLĄSKA.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał okazjonalny tomik , jako pamiątkę  tego wydarzenia.

Konkurs adresowany był do twórców z całego Dolnego Śląska, bez ograniczeń wiekowych, którzy chcieli zaprezentować swoją twórczość poetycką.
W konkursie uczestniczyło 108 autorów. Wszystkie utwory znalazły się w wydanym tomiku. W gronie nagrodzonych w kategorii dzieci i młodzież komisja konkursowa wyróżnienia  wiersz Hanny Markowskiej  pt.: Niezłe buty z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu.

Niezłe buty

Była sobie para butów,

Nie znosiła eleganckich ciuchów

Jeden but nazywał się Ricki,

Drugi był to mały Nicki,

Nie lubiły chodzić do pary,

Często robiły to na zmiany,

A to Ricki z Markiem,

A ten zaś z Arkiem,

Piękna byłaby ta bucia przygoda,

Gdyby dopisywała im ładniejsza pogoda,

Deszcz, niestety, zaczął padać

I naszym butom uśmiech ze skóry zaczął spadać …

  • Drugi konkurs adresowany był do dolnośląskich seniorów pod nazwą.: "Jak obchodziliśmy święta państwowe: opowieści dolnośląskich seniorów". W tym konkursie 15 seniorów podzieliło się swoimi wspomnieniami. Wśród prac jest praca naszej Wąsoskiej mieszkanki Pani Marii Soboniak.

Serdecznie zapraszamy do interesującej lektury

EP

zpk 020717 01

zpk 020717 02