Szczęście uśmiechnęło się do dwojga naszych młodych czytelników - Dagmary Kopacz z Filii Bibliotecznej w Kamieniu Górowskim i Gabriela Kaczmarka z Biblioteki Publicznej w Wąsoszu.

Znaleźli się oni w gronie 13 szczęśliwców, którzy za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki królewskiej z gazety WALIZKA otrzymali nagrody w postaci książek z pamiątkowymi wpisami twórców uczestniczących w tegorocznej edycji projektu.

Finał XIV Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach”
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządów Województwa Dolnośląskiego, Gminy Wołów i Powiatu Wołowskiego

EP