Otwarty Turniej Szachowy

Regulamin Otwartego Turnieju Szachowego "4 PORY SZACHÓW - WIOSNA 2017" Wąsosz 28.05.2017r.

 

 

 

  • Cel turnieju:

- Popularyzacja gry szachowej

- Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym kontaktów sportowych

- Promocja zdrowego stylu życia

  • Organizatorzy:

- Urząd Miejski w Wąsoszu

- Zespół Placówek Kultury - Biblioteka Publiczna w Wąsoszu

- Sekcja szachowa ,,Goniec" w Wąsoszu

  • Termin i miejsce:

- Biblioteka Publiczna w Wąsoszu, ul. Krzywa 11

- 28.05.2017r. godz. 900

- zgłoszenia: tel. 667 944 321; (65) 543 79 92 do godz. 1800

  • System rozgrywek i czas gry:

- System Szwajcarski na dystansie 7 rund - kojarzenie komputerowe

- Czas gry 2 x 15 minut na partię

  • Punktacja:

O kolejności miejsc w turnieju decyduje kolejno;

-ilość zdobytych punktów / 1 za wygraną, 1/2 za remis, O za przegraną/

-średni Buchholz, pełen Buchholz- progres- ilość zwycięstw

  • Uczestnictwo:

- Wszyscy chętni bez względu przynależność klubową

- Wpisowe SENIOR – 10 zł.

- Wpisowe JUNIOR – 5 zł

  • Nagrody:

- nagrody rzeczowe do 3 miejsca w poszczególnych kategoriach

- dyplomy okolicznościowe

  • Przepisy końcowe:

- Dla wszystkich uczestników przewidywany jest poczęstunek

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora turnieju a w czasie

trwania turnieju do sędziego głównego, którego decyzje są ostateczne.

Organizatorzy